Wil je ook student worden?

Naargelang hoe oud je bent en welke vragen en thema’s je precies interesseren, vind je in ons programma “jouw” bijeenkomsten via

Voor ons is het belangrijk dat je een bepaald thema vooral interessant vindt en er plezier aan beleeft. Je hoeft niet over bijzondere voorkennis te beschikken – tenzij er in de respectievelijke cursusbeschrijving iets anders vermeld staat!

Afhankelijk van het soort bijeenkomst is er telkens een ander aantal plaatsen beschikbaar. Om die reden is het noodzakelijk om je vooraf online aan te melden – en wel voor elke afzonderlijke bijeenkomst die je uitgekozen hebt.

En wat gebeurt er dan?

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud?

Vermoedelijk ken je al de thema’s waarover je laaiend enthousiast bent en heb je misschien zelfs al een beeld in je hoofd welke richting op werkniveau je daarmee zou willen inslaan. De JUNGE UNI is nauw verbonden met de Westfaalse Hogeschool Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen en biedt je onder het gemeenschappelijke label „JUNGE UNI ontmoet WHS“ de mogelijkheid om op verschillende manieren al vroeg de lucht aan de unief op te snuiven en daarbij al praktische inzichten in studievakken en het campusleven te verwerven.

 

Snuffelstudie aan de Westfaalse Hogeschool

Door de snuffelstudie bieden wij de mogelijkheid om alleen of met een vriend(in) regelmatige lezingen in alle studierichtingen op onze drie locaties te bezoeken. Dit aanbod is geldig tijdens zowel het winter- als het zomersemester.

Meer info via: www.w-hs.de/schnupperstudium

 

„Studeren proberen“ – Studie voor goed presterende scholieren

Welkom bij de scholierenstudie aan de Westfaalse Hogeschool! „Studeren proberen“ aan de Westfaalse Hogeschool biedt scholieren uit het hoger secundair onderwijs de mogelijkheid om deel te nemen aan lezingen, oefeningen en practica van aangewezen studierichtingen op de drie locaties Gelsenkirchen, Bocholt en Recklinghausen en daar ook hun prestaties door proefwerken aan te tonen. Dit aanbod richt zich op goed presterende, gemotiveerde scholieren, die over enkele jaren hun opleiding in het secundair onderwijs afronden.

 

Wat hebben studenten aan het aanbod?

Studeren proberen aan de Westfaalse Hogeschool is de mogelijkheid bij uitstek om zich bewust te worden welke studierichting men later wil kiezen en ook al aanrekenbare prestaties voor die richting te verwerven. Daardoor kan een latere studie eventueel verkort worden – hetzij op basis van reeds verworven studie- en examenprestaties of omdat blijkt dat een vak waarvoor men zich eerst intereseerde in de realiteit totaal ongeschikt blijkt. Reeds tijdens de schooltijd leren studenten typische leer- en onderwijsstijlen van de hogeschool kennen en raken ze dus tijdig vertrouwd met de vereisten die horen bij succesvol studeren.

 

Hoe functioneert “studeren proberen”?

In een eerste overlegronde met de Centrale Studiebegeleiding (ZSB) ontvangen de geïnteresseerden gedetailleerde informatie over de voorwaarden en het verloop van de studentenopleiding. In elk geval is de goedkeuring van de schooladministratie nodig om een ​​scholierenstudie aan de Westfaalse Hogeschool te starten. Als alle formaliteiten afgehandeld zijn, gaan we over tot een welkomstgesprek in de respectievelijke studierichting. Elke student krijgt een contactpersoon op de afdeling toegewezen, die gedurende het hele semester advies en begeleiding zal geven. In de examenfase aan het einde van het semester kan de student een examen afleggen dat hoort bij het initiatief dat hij / zij bijgewoond heeft. Tijdens een laatste gesprek in het monitoraat wordt dan samen geëvalueerd wat de volgende stap is.

 

In deze studierichtingen is “studeren proberen” mogelijk:

  • Toegepaste elektrotechniek (campus Bocholt)
  • Bionica (campus Bocholt)
  • Elektrotechniek (campus Gelsenkirchen)
  • Informatica-softwaresystemen (campus Bocholt)
  • Mechatronica (campus Bocholt)
  • Bouwkunde (campus Bocholt)

 

Verdere info via: www.w-hs.de/studeren-proberen

 

JUNGE UNI in Bocholt

 

Stenerner Weg 14a | 46397 Bocholt
Industriestr. 1 | 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871/953 2100
Fax: +49 2871/25 22 49
E-Mail: info@juboh.de

Onze kantooruren

 

Maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur
(per telefoon + op afspraak)