Hoofding

Informatie volgens §5 van de Duitse telecommunicatiewet

Verantwoordelijk:

Stad Bocholt
de burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58
46395 Bocholt
Tel.: +49 (0)2871/953-0
E-Mail: stadtverwaltung@mail.bocholt.de

De stad Bocholt is een publiekrechtelijke vennootschap en wordt vertegenwoordigd door de burgemeester Thomas Kerkhoff (adres hierboven).

BTW-nr: DE124168005

Inhoudelijk verantwoordelijk:

JUNGE UNI in Bocholt
Stenerner Weg 14a
46397 Bocholt, Duitsland
Tel.: +49 (0) 2871/953 2100
E-mail: info@juboh.de

Vertegenwoordigd door:
Isabel Testroet
Neutorplatz 3
46395 Bocholt, Duitsland
Tel.: +49 (0)2871/953-2242
E-mail: Isabel.testroet@mail.bocholt.de

Redaktion:
Jennifer Engels
Stenerner Weg 14a
46397 Bocholt, Duitsland
Tel.: +49 (0)2871/953-2148
       +49 (0)2871/25 22 44
E-Mail: jennifer.engels@bocholt.de

Design & Layout der Website:

Kufer Software GmbH
Anton Kufer, Dipl. Informatiker
Loisachstraße 4
84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0)8631/18599-0
Fax: +49 (0)8631/18599-99
E-Mail: info@kufer.de
BTW-nr: DE129855754

Disclaimer:
De inhoud van de pagina’s www.juboh.de werden met de grootste zorg samengesteld. Toch kan de stad Bocholt niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en actueel is. Als dienstverlener is de stad Bocholt volgens artikel 7, paragraaf 1 van de Duitse telecommunicatiewet verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse telecommunicatiewet is de stad Bocholt als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden hierdoor niet beïnvloed. Aansprakelijkheid in deze context is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van een specifieke wetsovertreding. De stad Bocholt zal deze inhoud onmiddellijk verwijderen als zij kennis krijgt van dergelijke schendingen.

Gegevensbescherming:
Wanneer men de website www.juboh.de bezoekt, biedt de stad Bocholt een telemediadienst overeenkomstig de Duitse telecommunicatiewet aan. Daarbij verwerkt de stad persoonsgegevens in het kader van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG of GDPR) en de Wet op bescherming van persoonsgegevens Nordrhein-Westfalen, alsook andere nationale gegevensbeschermingsregels. Er worden geen adressen verkocht aan derden. De persoonsgegevens, die men bij de registratie verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de JUNGE UNI. Ze worden automatisch verwerkt en beschermd volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens Nordrhein-Westfalen. Met de registratie van uw kind voor een JUNGE UNI-bijeenkomst geeft u, als voogd, uitdrukkelijk uw akkoord dat er filmopnames en foto’s van de bijeenkomst gemaakt en verdeeld worden.

Verdere informatie vindt u hier.

Copyright
De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Voor het verspreiden van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van tekst of beeldmateriaal, is de voorafgaande toestemming van de betreffende auteur vereist. Elke andere reproductie of weergave binnen het kader van derden is verboden zonder schriftelijke toestemming. Alle informatie, gegevens en het gebruik ervan, alsook alle acties, toleranties of weglatingen met betrekking tot de website www.juboh.de zijn uitsluitend onderworpen aan de Duitse wet. Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank is Bocholt.

JUNGE UNI in Bocholt

 

Stenerner Weg 14a | 46397 Bocholt
Neutorplatz 3 | 46395 Bocholt
Tel.: +49 2871/953 2100
Fax: +49 2871/25 22 49
E-Mail: info@juboh.de

Onze kantooruren

 

Maandag tot vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur
(per telefoon + op afspraak)